Policy

Olander Sjöstrand Fsg AB – Kvalitetshandbok

 

Policy

Olander Sjöstand Fsg ABs verksamhet omfattar försäljning av metaller, maskiner och verktyg till industrier och sjöfart. Vi har kunder och samarbetspartners i Europa, USA och delar av Asien.

Olander Sjöstrand Fsg ABs mål är att vara en känd och respekterad leverantör, som helt svarar mot kunden och myndigheters krav.
Detta skall ske genom ett väl utvecklat kvalitetssäkringssystem där varje medarbetare ges och tar ansvar för sin del av verksamheten.

 

För att kunna kvalitets styra vår verksamhet arbetar vi med:

-          Väldefinierade och mätbara mål för företaget i sin helhet och för delprocesser.

-          Väl utvecklade och beskrivna rutiner för delprocesser samt för materialhantering.

-          Väldefinierad ansvarsfördelning.

Alla våra aktiviteter skall utföras med god moral så att det ger oss och kunden bästa totalekonomi.

Varje leverans skall utgöra en rekommendation för kommande affärer.

Vårt kvalitetssystem skall vara under ständig utveckling och förbättring och alltid stå i första rummet hos Olander Sjöstrand Fsg AB.

 

 

Göteborg 2017-01-30

Manuel Nykom

Olander Sjöstrand Fsg AB | Kalkbruksgatan 1, SE-417 07 Gothenburg, SWEDEN
T: +46 31 744 22 50 | F: +46 31 51 26 09 | info@olander-sjostrand.se